صندلی بازی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- نگهداری ذهنی را افزایش داده و حافظه، تمرکز و توجه را تقویت می‌کند.
- قدرت ماهیچه ای را تقویت می‌کند و دامنه حرکتی را افزایش می‌دهد.
- مهارتها و توانایی‌های ادراکی - حرکتی پایه را تقویت کنند و تمیز ادراکی را افزایش می‌دهد.

شرح بازی و سرگرمی

صندلی بازی یک بازی گروهی است که معمولاً توسط کودکان درمهمانی ها و جشن تولد ها  بازی می‌شود. بازی با هر تعداد بازیکن و صندلی هایی به تعداد یکی کمتر از بازیکن‌ها آغاز می‌شود. صندلی‌ها در کنار هم چیده می‌شوند. اگر فضا کافی باشد صندلی‌ها را به شکل دایره یا هر منحنی بسته می‌چینند به طوری که به طرف بیرون قرار بگیرند. بازیکنان دور صندلی‌ها حلقه زده و می‌ایستند. یک نفر که در بازی شرکت نمی‌کندآهنگی را پخش می‌کند. هنگامی که آهنگ پخش می‌شود بازیکنان به ردیف دور صندلی‌ها راه می‌روند یا می‌دوند.

هنگامی که پخش کنندهٔ آهنگ ناگهان موسیقی را قطع می‌کند، همه بازیکنان باید فوراً در رقابت با یکدیگر روی یکی از صندلی‌ها بنشینند. چون تعداد صندلی‌ها یک عدد کمتر از تعداد افراد است، در هر دور یک نفر بدون صندلی می‌ماند و می‌سوزد و از بازی بیرون می‌رود. یکی از صندلی‌ها نیز از بازی بیرون گذاشته می‌شود و دور بعد با پخش آهنگ ادامه می‌یابد. بازیکنی که تا آخرین دور بازی نسوزد، برنده نهایی است.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- تعدادی صندلی (یک صندلی از تعداد بازیکنان کمتر)
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی