طناب کشی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی می‌توان به رشد اجتماعی کودک ،پرورش ماهیچه‌ها، نیروی استقامت و تامل در گروه و تقویت فعالیت‌های گروهی اشاره کرد.

شرح بازی و سرگرمی


شیوه اول: بهتر است بازیکن‌ها هم سن و سال هم باشند، 

-         ابتدابازیکن‌ها به دو گروه مساوي تقسيم مي‌شوند و به صورت دو گروه ستوني روبروي هم می‌ایستند.(بهتر است نفرات اول کمی قوي تر باشند)

-         خط وسط باگچ روی زمین مشخص مي‌شود.

-         دو گروه طناب را مي‌گيرند و با علامت مسئول گروه طناب رابه طرف خود می‌کشند.

در اين بازي گروهي برنده است که طناب را آنقدر کشيده باشد که نفر اول گروه مقابل، از خط وسط بگذرد.


شیوه دوم:اين بازي به شکل ديگري نیز انجام می‌شود.در این شیوه فقط نيم متر طناب لازم است وفقط نفرات اول  دو سر طناب را مي‌گيرند و مي‌کشند و بقيه بازيکن‌ها در هر گروه ، از کمر،پشت يکديگر را مي‌گيرند و همدیگر را می‌کشند.مشخصات بازی و سرگرمی
وسایل بازی : ۱-یک عدد طناب بلند
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی