باران گلوله های کاغذی

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ٨ سال

"باران گلوله های کاغذی"بازی شاد و پر هیجان انگیزی است که به تخلیه هیجانات کودکان کمک می کند.

شرح بازی و سرگرمی


کودکان را به دو گروه تقسیم کنید و با یک تکه گچ یا هر وسیله‌ای که با آن بتوان زمین بازی را از هم تفکیک کرد زمین بازی را به دو قسمت تقسم کنید(مثلاً با یک ردیف صندلی)

روزنامه های باطله را مچاله کرده و به تعداد مساوی بین دو گروه تقسیم کنید (می‌توان از توپ پلاستیکی رنگی هم استفاده کرد )

با اعلام داور مسابقه بازی شروع می‌شود (می‌توان از یک قطعه آهنگ که قطع و وصل می‌شود استفاده کرد)

دو گروه کاغذ‌ها را به طرف زمین حریف پرتاب می‌کنند باید سعی کنند بدون آن که گلوله‌های کاغذی به بازیکن‌های حریف برخورد کند این کار را انجام دهند.

با اعلام فرمان ایست(یا تمام شدن آهنگ) گلوله‌هایی را که در هر زمین بازی افتاده است شمارش می‌کنیم، هر گروه گلوله کمتری داشته باشد و تعداد کمتری از گلوله هایش به بازیکن حریف برخورد کرده باشد برنده بازی است.

  • می‌توانید برای بازی قوانینی به دلخواه وضع کنید؛مثلاً در انتهای بازی به ازای برخورد هر گلوله کاغذی با بازیکن حریف 2 گلوله به سبد گلوله‌های گروه پرتاب کننده اضافه شود.
  • هدف این بازی آن است که به تطابق حرکت دست و چشم کودک کمک می کند. 
  • تمرکز کودک را تقویت می کند .
  •  به تخلیه هیجانات کودکان کمک می کند.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : گلوله‌های کاغذی یا توپ‌های رنگی
زمان بازی : روز ، شب