نقطه بازی

تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی :
گروه سنی : ٧ تا ۱۶ سال

سرگرمی و نشاط، تقویت حافظه و دقت،تقویت ارتباط دست و چشم ،بالا بردن هوش هیجانی

شرح بازی و سرگرمی

تهیه صفحه بازی

ابتدا روی یک صفحه کاغذ با مداد یا خودکار نقاط هم اندازه با فاصله حداکثر نیم سانت از هم به صورت افقی و عمودی رسم می کنید (تمام طول کاغذ را به همین صورت نقطه گذاری می کنیم) نقاط باید درست زیر هم رسم شوند به طوری که از اتصال چهار نقطه به عنوان راس مربع یک مربع رسم شود

روش بازی :

بازیکن ها باید بیشتر از یک نفر باشند در هر نوبت هر بازیکن می تواند از طریق کشیدن یک خط 2 نقطه را به هم وصل کندو از اتصال نقاط به هم مربع بسازد هر کس زودتر مربعی را کامل کند صاحب مربع است و می تواند حرف اول نام خود را به عنوان صاحب مربع داخل آن بنویسد .(هر بازیکن می تواند از خودکار یا مداد بارنگی خاص استفاده کند)

 بازی وقتی تمام می شود که نقطه ای خالی در صفحه نماند و برنده کسی است که تعداد مربع بیشتری داشته باشد


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : برگه کاغذ- خودکار یا مداد با رنگهای مختلف به تعداد بازیکن ها
زمان بازی : روز ، شب