شال

دسته : نمایشی
تعداد بازیکنان : گروهی

وسایل مورد نیاز: شال رنگی .ماژیک

شرح بازی و سرگرمی


ابتدا مربی در مورد رنگها و شخصیتهای که هر رنگ شال به ما می دهد برای بچه ها شرح داده و سپس با گره شال بر روی دست شخصیت نمایشی داده و سپس شعر یا قصه مورد نظر اجرا می شود که اعضا شعر را با آواز و دایره خواننده و بعد نمایش اجرا می کنن.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : سیستان و بلوچستان
شهرستان : زابل
وسایل بازی : شال
گردآورنده : مربی راهنما خانم صدیقه گلی مربی مسئول نیمروز