بازی تمرکز و هیجان

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : دو نفره


وسایل مورد نیاز
توپ پینگ پنگ .نوار کاغذی . چسب شیشه‌ای. چسب کاغذی . خط کش_ قیچی .

شرح بازی و سرگرمی

ابتدا با استفاده از مقواهای رنگی نوارهایی عرض یک  سانت طول  بیست سانتی برش داده سپس روش مار پیچ  روی میز با چسب نواری می چسبانیم بعد از اتمام کار با نی به توپ فوت کرده و از جاده مارپیچ عبور می کنند.


اعضای مرکزنیمروز

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : سیستان و بلوچستان
شهرستان : زابل
گردآورنده : خانم ایران شهرکی