هاپ‌هاپ، شاپ‌شاپ (تعیین نوبت در بازی)

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است بعد از یارکشی و تعیین افراد دو گروه ، مشخص شود که ترتیب بازی چگونه است و کدام گروه باید بازی را آغاز کند.
شیوه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که در نقاط مختلف کشور به گونه‌های متفاوتی اجرا می‌شود.
«خدا يا زمين » شیوه تعیین نوبت بازی در استان تهران است.

شرح بازی و سرگرمی

سردارها(استادها) با هم «هاپ‌هاپ، شاپ‌شاپ» مى‌کنند. به اين ترتيب که دو نفر سردار بافاصله‌اى مقابل هم مى‌ايستند و با پاهاى خود به سوى يکديگر «پي» مى‌کنند (پی فاصله از نوک پا تا پاشنه  پا است) و از دو طرف به‌هم نزديک مى‌شوند. به اين ترتيب که يک پي، يک سردار جلو مى‌آيد و يک پى سردار ديگر و در همان حال يکى مى‌گويد:«هاپ‌هاپ» و ديگرى مى‌گويد «شاپ‌شاپ»  ، پيدا است که عاقبت در وسط فاصله اوليه هردو به‌هم مى‌رسند. در اين ميان بازنده کسى است که در آخرين لحظه بين پى خودش و پی طرف به اندازه يک پى فاصله نبيند.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : تهران
میزان تحرک : پرتحرک