چوب‌ کبریت کوتاه ‌شده (تعیین نوبت در بازی)

شیوه های تعیین نوبت در بازی‌ها

دسته : بومی محلی

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است بعد از یارکشی و تعیین افراد دو گروه ، مشخص شود که ترتیب بازی چگونه است و کدام گروه باید بازی را آغاز کند.
شیوه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که در نقاط مختلف کشور به گونه‌های متفاوتی اجرا می‌شود.
«چوب‌ کبريت کوتاه ‌شده » شیوه تعیین نوبت بازی در استان آذربایجان است.

شرح بازی و سرگرمی

يکى از بازيکنان به تعداد کل افراد شرکت‌کننده در بازي، چوب کبريت در دست مى‌گيرد. يکى از چوب‌کبريت‌ها را دو نيم مى‌کند و نيم آن را در ميان چوب‌کبريت‌هاى ديگر طورى قرار مى‌دهد که دونيم بودن آن قابل تشخيص نباشد. آن‌گاه هر بازيکن يک چوب کبريت برمى‌دارد، بازيکنى که چوب کبريت کوتاه‌شده را بردارد، بازنده است.

مشخصات بازی و سرگرمی