پرتاب توپ (تعیین نوبت در بازی)

شیوه های تعیین نوبت در بازی‌ها

دسته : بومی محلی

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است بعد از یارکشی و تعیین افراد دو گروه ، مشخص شود که ترتیب بازی چگونه است و کدام گروه باید بازی را آغاز کند.
شیوه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که در نقاط مختلف کشور به گونه‌های متفاوتی اجرا می‌شود.
« پرتاب توپ » شیوه تعیین نوبت بازی در استان تهران است.

شرح بازی و سرگرمی

 ابتدا توپ به‌وسيله يکى از بازيکنان به‌طرف ميدان بازى پرتاب مى‌شود. هرکسى که بتواند توپ را بگيرد، گروه او در شروع بازي، توپ را در اختيار خواهد داشت .

در شیوه دیگر همه بازیکنان دور هم جمع می‌شوند و یک نفر توپ را به سمت اسمان پرتاب می‌کند و هر کس توانست توپ را بگیرد .شروع بازی با  تیم اوست.

مشخصات بازی و سرگرمی