بُرزدن (تعیین نوبت در بازی)

شیوه های تعیین نوبت در بازی‌ها

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است بعد از یارکشی و تعیین افراد دو گروه ، مشخص شود که ترتیب بازی چگونه است و کدام گروه باید بازی را آغاز کند.
شیوه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که در نقاط مختلف کشور به گونه‌های متفاوتی اجرا می‌شود.
«برزدن » شیوه تعیین نوبت بازی در استان فارس است.

شرح بازی و سرگرمی

یکی از بازیکنان می‌پذیرد که شمارش از او آغاز شود. بعد همه بازیکنان هم‌زمان یک دست خود را در حالی که چند انگشت آن باز است پیش می‌آورند.یکی از بازیکنان انگشت‌های باز را می‌شمارد و عددی به دست می‌آید. سپس از فردی که قبول کرده شمارش از او آغاز شود، از چپ به راست شروع به شمارش می‌کند. آن عدد به هر کسی افتاد، او نفر اول بازی است و به این ترتیب نوبت بازی هز یک مشخص می‌شود.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : فارس
میزان تحرک : پرتحرک
گردآورنده : پروانه کیانیان