برانداختن (تعیین نوبت در بازی)

شیوه های تعیین نوبت در بازی ها

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است بعد از یارکشی و تعیین افراد دو گروه ، مشخص شود که ترتیب بازی چگونه است و کدام گروه باید بازی را آغاز کند.
شیوه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که در نقاط مختلف کشور به گونه‌های متفاوتی اجرا می‌شود.
«برانداختن » شیوه تعیین نوبت بازی در استان کهکیلویه و بویراحمد است.

شرح بازی و سرگرمی

بازیکنان تعدادی از انگشتان دست خود را پیش می‌آورند این انگشتان شمارش می‌شود. یکی از بازیکنان اعلام می‌کند که شمارش از او آغاز شود.

شمارش از او   و به تعداد انگشتان پیش آورده شده انجام می‌شود. عدد آخر به هر کس بیفتد، بازنده است.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کهگیلویه و بویراحمد
میزان تحرک : پرتحرک