سریار (یارکشی)

یارکشی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است ابتدا سرگروه هر تیم یارکشی کرده و افراد تیم خود را انتخاب کنند .
برای این که این اتفاق عادلانه بیافتد شیوه‌های مختلفی وجود دارد .
« سریار » یارکشی استان‌کرمان است.

شرح بازی و سرگرمی

دو سرگروه ( سریار) در کناری می‌ایستند

بازیکن‌ها دو به دو شده و برای خود نام‌های انتخاب می‌کنند.سپس پیش (سریار)سرگروه رفته و می‌گویند

- سریار سگ می‌خواهی یا گربه؟

یکی از سریارها یکی از دو نام را انتخاب می‌کند مثلا سگ را 

 و رگربه نصیب سریار دیگر می‌شود . یارگیری نیز به همین شیوه ادامه می‌یابد . 

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کرمان
میزان تحرک : پرتحرک