چُرچُر گرفتن (یارکشی)

شیوه‌های یارکشی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است ابتدا سرگروه هر تیم یارکشی کرده و افراد تیم خود را انتخاب کنند .
برای این که این اتفاق عادلانه بیافتد شیوه‌های مختلفی وجود دارد .
«چُرچُر گرفتن » یارکشی استان‌ بوشهر است.

شرح بازی و سرگرمی

چُرچُر گرفتن به این صورت انجام می شود که بازیکنان هم توان به صورت دو به دو، دست در گردن هم انداخته به گوشه‌ای می‌روند هر یک از بازیکنان نام مستعاری برای خود انتخاب کرده مثلاً یکی اسمش را می‌گذارد ماه دیگری ستاره، یکی زمین و دیگری آسمان و...

سپس پیش سرگروه می‌روند و مثلا می گویند ماه می خواهی یا ستاره؟

سرگروه یک اسم را انتخاب می‌کند،مثلاً ماه را. در این صورت نفری که اسمش ماه است به عضویت گروه در می‌آید.

زوج دوم چُرچُر پیش سرگروه دیگر می‌رود، و به همین ترتیب دو استاد یاران خود را انتخاب می‌کنند.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : بوشهر
میزان تحرک : پرتحرک