بازی دارتوپا

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

این بازی از بازی‌های بومی استان هرمزگان است.
هدف بازی: افزایش سرعت چابکی و قدرت عکس العمل
وسایل بازی : دار یا چوبی به طول 50 سانتی متروقطر3 الی 5 سانتی متر یک عدد توپ که معمولا پارچه ای است و زمینی مسطح تقریبا به طول 50 متر و عرض 30 متر
در این بازی دار به معنی چوب می باشد و نوع توپی که استفاده می شود معمولا بدین شکل است که داخل یک جوراب کهنه را تا نیمه پر از تکه های پارچه و یک عدد سنگ گرد و کوچک می کنند و بقیه جوراب را درون آن می دوزند و سپس با استفاده از تکه پارچه های رنگی و دوختن آن به توپ آن را رنگی رنگی می کنند که به زبان محلی به آن توپ گلباچی گویند که از نخ های ضخیم رنگی نیز ساخته می شود.

شرح بازی و سرگرمی

ابتدا از زمینی مستطیلی شکل حدودا به طول 50 متر و عرض 30 متر را در نظر می گیرند ابتدای زمین در وسط خط عرضی نقطه شروع بازی است و در انتهای آن محلی را یه عنواو دکه یا ایستگاه تعیین می کنند پس از آن دو نفر به عنوان اسا یا استاد تعیین می شوند و شروع به انتخاب مرد یا یار 

می‌کنند پس از مشخص شدن گروه ها هر گروه به تعداد نفرات توپ را بار می کنند ( مانند عمل روپایی در بازی فوتبال امروزی ) هر گروه که بیشتر توپ را بار کرد شروع کننده بازی است و باید به توپ ضربه وارد کند و اصطلاحاً در زمین بالا ( محل زدن توپ) و گروه دیگر در زمین پایین یا جایی‌که باید توپ را بگیرند قرار می گیرند.
برای انجام بازی هر مرد یا یار که معمولاً دوبار حق زدن توپ را دارد با یک دست توپ را به هوا پرتاب می کند و با دست دیگر با دار به توپ ضربه می‌زند در اینجا دوحالت پیش می‌آید . اگر این فرد موفق به ضربه زدن شد و گروه مقابل نتوانستند توپ را در هوا بگیرند باید خود را به انتهای زمین رسانده و با لمس دکه به محل شروع بازی باز گردد در این هنگام نباید توسط گروه مقابل با توپ زده شود همچنین او می تواند در صورت مساعد نبودن موقعیت فرار در دکه بماند و در فرصت دیگری که توسط یکی از دیگر از یاران خودش با زدن توپ فراهم می شود به ابتدای زمین برگردد .مشخصات بازی و سرگرمی
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز