آشنایی با دایناسورها

شناخت حیوانات ما قبل تاریخ

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ٩ سال


بازی فعالیتی است لذت بخش و خوشایند . باید دانست که زندگی کودک بازی است .
اگر بازی هدف داشته باشد زمان مشخصی که برای بازی در نظر گرفته می شود صرفا گذران وقت نیست.
کودک با بازی همه چیز را یاد می گیرد .

شرح بازی و سرگرمی

برای انجام این بازی از یکی از دایناسورها که هم مشابه آن در اسباب بازی ها موجود است هم در کتاب استفاده می کنیم .نام دایناسور و محل زندگی و زمان زیست را برایشان توضیح می دهیم و اینکه گوشتخوار است یا گیاهخوار

شکل ظاهری و ابعاد دایناسور که از مقیاس های آشنا برای بجه ها باید استفاده کنیم .می توانیم دایناسور را به دست بچه ها بدهیم تا آن را از نزدیک ببینند و در مورد چیزهایی که شنیده اند نظر بدهند .در نهایت برای اینکه تصویر دایناسور در ذهنشان بماند نقاشی دایناسور را بکشند .

و آن را رنگ کنند .میتوانند با خمیر بازی شکل دایناسور را درست کنند .

به این روش کودک به طور ملموس با یک حیوان ما قبل تاریخ آشنا می شود .مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : دایناسور اسباب بازی
کتاب دایناسورها
مداد و پاستل و کاغذ
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : حسین اله یاری