رنگ آمیزی ظروف سفالی

رنگ کردن سفال

تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٢ سال


بازی فعالیتی است لذت بخش و خوشایند . باید دانست که زندگی کودک بازی است .
اگر بازی هدف داشته باشد زمان مشخصی که برای بازی در نظر گرفته می شود صرفا گذران وقت نیست.
کودک با بازی همه چیز را یاد می گیرد .

شرح بازی و سرگرمی

وسایل مورد نیاز برای بازی:

  1. ظروف سفالی کوچک
  2. رنگ گواش
  3. قلم مو
ظرف سفالی کوچکی را در اختیار کودک قرار می دهیم تا به سلیقه خود آن را رنگ بزند .می توانیم در مورد نحوه ترکیب رنگ ها برتایشان توضیحاتی بدهیم .کودکان رنگ آمیزی روی اجسام را بسیار دوست دارند و از انجام آن لذت می برند .این کار سرگرمی بسیار لذت بخشی برای آنها به شمار می رود .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ظروف سفالی
رنگ
قلم مو
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : حسین اله یاری