بازی فوتبال با فوت به همراه آموزش ساخت ماکت زمین فوتبال

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : دو نفره

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید..

جعبه پیتزا

چند نی پلاستیکی

برچسب سفید یا ماژیک سفید

برچسب های روی شیشه‌ی نوشابه

چسب شیشه‌ای

توپ پنبه‌ای

مقوای سبز رنگ

چسب مایع

شرح کاردستی

مانند شکل جعبه‌ی پیتزای تمیزی را روی میز قرار دهید با استفاده از چسب نواری گوشه‌های جعبه را بچسبانید.

به اندازه‌ی سطح جعبه‌ی باز شده مقوای سبزرنگ تهیه کنید و آن را در کف جعبه‌ی بازی قرار داده و بچسبانید.

مانند شکل خطوط مربوط به زمین بازی فوتبال را با استفاده از ماژیک سفید و یا نوار چسب‌های سفید مشخص کنید.

مانند شکل زیر دروازه را با استفاده از دو نی که مانند شکل مشخص شده به همدیگر وصل شده اند، ایجاد کنید و با استفاده از چسب مایع در جای مخصوص به آن قرار دهید.

با استفاده از برچسب‌های تبلیغاتی که جمع آوری کرده‌اید لبه های جعبه را تزیین کنید.

از دوست خود بخواهید تا با شما بازی کند یک نی به او بدهید و یک نی را خود بردارید. توپ را در وسط زمین قرار داده و بازی را شروع کنید شما باقدرت فوت خود باید توپ را در دروازه حریف قرار دهید و در همین حال اجازه ندهید که حریفتان به شما گل بزند. به یاد داشته باشید که در این بازی تنها باید از فوت برای کنترل توپ استفاده کنید.


مشخصات بازی و سرگرمی
گردآورنده : پریسا حسنی