اثر هنری با صابون

دسته : آموزشی
گروه سنی : ٢ تا ٨ سال

در اینجا چندین مایع روی ظرف سفید ریخته می شود ترکیب رنگ ها را مشاهده کنید. به محض اضافه شدن صابون، انگار رنگ ها به کناره ی ظرف فرار می کنند، ترکیب رنگها و جابه جا شدن آنها را نگاه کنید.با این بازی می توانید ترکیب رنگ های مختلف را بیاموزید.

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید..

شیر

چندین رنگ خوراکی(رنگ آبی، قرمز ، نارنجی و  ...)

صابون مایع

لیوان

قطره چکان

تکه چوب

ظرف پهن سفید چینی

شرح کاردستی

مانند شکل مقداری شیر در ظرف چینی سفید لبه دار بریزید.

سپس با استفاده از قطره چکان رنگ های محتلف را روی شیر بریزید.پس از آن با استفاه از قطره چکان مقداری صابون مایع به شیر و رنگ اضافه کنید. مشاهده کنید، رنگ ها به کناره ی ظرف فرار می کنند و رنگ ها با همدیگر ترکیب می شوند.با استفاده از تکه چوب سعی کنید این محلول را به هم بزنید. ترکیب رنگ و حرکت رنگ ها را در شیر مشاهده کنید واقعا که زیباست.


همانطور که مشاهده می کنید به هنگام برهم زدن محلول به وسیله‌ی تکه چوب بازهم وقتی رنگ ها به صابون مایع می رسند از آن دور می شوند و شما حرکت ناگهانی و سریع رنگ ها را داخل شیر مشاهده می کنید.
مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
گردآورنده : پریسا حسنی