نقاشی های انگشتی

دسته : آموزشی
گروه سنی : ۱ تا ٩ سال

در این قسمت انواع مختلفی از نقاشی هایی که تنها به وسیله‌ی انگشت و رنگ کشیده شده اند را می توانید مشاهده کنید. سپس می توانید از آنها ایده بگیرید و طرح های دیگری را فقط با انگشتان خود نقاشی کنید. این بازی را می توانید با دوستانتان انجام دهید

شرح بازی و سرگرمی

در این قسمت انواع مختلفی از نقاشی هایی که تنها به وسیله‌ی انگشت و رنگ کشیده شده اند را می توانید مشاهده کنید. سپس می توانید از آنها ایده بگیرید و طرح های دیگری را فقط با انگشتان خود نقاشی کنید. این بازی را می توانید با دوستانتان انجام دهید

آنچه نیاز دارید..

آب

رنگ

اسفنج

کاغذ سفید

مداد

ماژیک

قلم مو

شرح کاردستی

ابتدا اسفنج را در داخل ظرفی قرار دهید و روی آن مقداری آب بریزید به طوری که اسفنج مرطوب شود.

سپس مقدار رنگ را با استاده از قلم مو برداشته و روی اسفنج مرطوب بزنید. سپس انگشت اشاره ی خود را بر روی اسفنج قرار دهید و مانند شکل روی کاغذ قرار دهید. الگو های زیر را مشاهده کنید و با استفاده از خلاقیت خود نقش ها و طرح های دیگری را بیافرنید.
مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
گردآورنده : پریسا حسنی