تطابق قلم‌مو های رنگی با رنگ های روی پالت

دسته : آموزشی
گروه سنی : ٢ تا ۵ سال

این بازی موجب تقویت تمرکز کودک می شود

کودک شما باید تمرکز کند تا قلم مو های رنگی که روی گیره‌های لباس نقاشی است را به گونه‌ای روی پالت رنگ قرار دهد که هر قلم مو روی رنگ مخصوص خود قرار داشته باشد. این بازی به افزایش تمرکز کودک شما می‌پردازد و چگونگی تطابق رنگ قلمو رنگی با آن رنگی که روی پالت رنگ نقاشی شده است، را به او می‌آموزد.

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید..

گیره های چوبی لباس

مقوای رنگی

ماژیک های رنگی( می‌توانید در صورت دسترسی به رنگ از رنگ های مختلف نیز استفاده کنید در این صورت به یک قلممو مو هم نیاز دارید)

مقوای سفید

قیچی

چسب های دو طرفه یا چسب مایع

شرح بازی

مانند شکل تصویر یک پالت را به کمک ماژیک روی مقوای سفید بکشید. سپس به کمک قیچی این پالت رنگی را برش بزنید.

دایره‌های کوچکی را روی مقواهای رنگی بکشید و با استفاده از قیچی آنها را برش بزنید. چسب های دوطرفه را پشت آنها چسبانده و آنها را با فاصله‌ی منظم و مطابق با شکل روی پالت بچسبانید.

مانند شکل با استفاده از ماژیک مشکی نقاشی یک قلمو را روی گیره‌ی چوبی لباس بکشید. با استفاده از رنگ و قلم مو یا ماژیک های رنگی دسته‌ی قلم مویی که روی گیره‌ی لباس نقاشی کرده‌اید را با رنگ زرد یا قهوه‌ای رنگ کنید. قسمت مویی قلم مویی که روی گیره نقاشی کرده اید را به تناسب مقواهای رنگی دایره شکلی که روی پالت چسبانده اید رنگ کنید، چرا که قرار است رنگهای قلم موی خود را با رنگ های روی پالت تطابق دهید.

مدتی صبر کنید تا رنگ هایی که روی گیره های لباس زده اید خشک شود. سپس از کودک خود بخواهید تا با توجه به رنگ قلم موهایی که روی گیره ی لباس نقاشی کرده اید، هر گیره یا قلم مو را در دایره ی رنگی متناسب با رنگ قلم مو قرار دهد.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
گردآورنده : پریسا حسنی