تطابق رنگ بستنی یخی با چوب های بستنی

دسته : آموزشی
گروه سنی : ٢ تا ۵ سال

این بازی موجب تقویت تمرکز کودک می شود

کودک شما باید تمرکز کند تا رنگ فوم رنگی که با آن بستنی یخی ساخته شده است، را با چوب بستنی متناسب با آن که نام رنگ بر روی آن نوشته شده است، مطابقت دهد و بستنی یخی را در چوب بستنی متناسب با آن قرار دهد. این بازی به افزایش تمرکز کودک شما می‌پردازد و چگونگی تطابق رنگ بستنی یخی با آنچه روی چوب بستنی نوشته شده است را به او می‌آموزد.

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید..

چوب بستنی

ماژیک

فوم رنگی

چسب مایع یا چسب چوب

شرح بازی

مانند شکل فوم های رنگی مختلف را تهیه کنید.

چوب بستنی را روی آن قرار داده و مطابق با شکل چسب را در اطراف چوب بستنی و روی فوم رنگی بریزید.(مراقب باشید که روی چوب بستنی چسب نریزید پرا که قرار است این چوب را بتوانید از فوم رنگی خارج کنید)

مانند شکل طرف دیگر فوم را رو قسمتی که چسب ریخته‌اید برگردانید و با استفاده از قیچی به شکل یک بستنی یخی برش بزنید.(چندین بستنی یخی با رنگ های متفاوت بسازید و متناسب با آنها با ماژیک‌هایی با همان رنگ تام رنگ ها را روی چوب بستنی بنویسید). سپس چوب ها را از بستنی یخی های رنگی جدا کنید.


از کودک خود بخواهید تا چوب بستنی ها را با توجه به نام رنگی که روی آنها نوشته شده است و رنگ ماژیکی که برای نوشتن نام آن رنگ استفاده شده است، در بستنی یخی متناسب با آن قرار دهد، به گونه‌ای که چوب بستنی‌ای که روی آن با ماژیک قرمز نوشته است قرمز باید در بستنی یخی‌ای که با فوم رنگی قرمز ساخته شده است قرار گیرد.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
گردآورنده : پریسا حسنی