چرا نماز می خوانیم؟

شرح بازی و سرگرمی

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
گردآورنده : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان