تنبیه: حاج قلی بک

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1-  در بعضی از این بازی های گروهی برای برگشت به بازی، یک بازی دیگری انجام می دادند که در آن بازنده" حاج قلی بک" می شود. 

2- شخص بازنده خم می شود و بقیه بازیکنان بر پشت کمرش به آرامی طوری که آسیبی نبیند می زنند و می خوانند: "حاج قلي بک قريچي اين سوزنه يا قيچي" 

3-  بعد از آن یکی از بازیکنان دست خود را با علامت یک انگشت ( سوزن)  یا دوانگشت (قیچی) نشان می دهند.

4- اگر شخص بازنده درست می گفت ، میتوانست به بازی برگردد و درغیر اینصورت بازنده باقی می ماند.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب