میخ به دیفال

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

1- افراد به دوتیم تقسیم بندی می شوند:

- تیم برنده

- تیم بازنده

 2- تیم بازنده حلقه ای می زند و اعضای تیم دست بر شانه یکدیگر می گذارند.

3- تیم برنده سعی می کند با پریدن بر روی این حلقه ؛ اتحاد آنان را گسسته و پیروز شوند.