باقاله به چند من؟

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


در ابتدا یک نفر اوستا می شود سپس هر بازیکن یک عدد را انتخاب می کند.

بازی همانند بازی مرغ حنایی و قلی است  با این تفاوت که به جای جمله یه مرغ دارم روزی چندتا تخم میکنه، بازی با این جمله ها شروع می شود:

اول بازی بچه ها می خوانند:" اوستا اوستا لب لبوتا. قند میشکنیم قند. باقالی به چند من؟"

اوستا اولین عدد را انتخاب می کند. مثلا  باقالی به دومن یا یه من 

 بازیکن مورد نظر می گوید:  

- چرا یه من؟ 

- پس چند من؟ و....


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : قم
میزان تحرک : کم تحرک