بازی اعداد

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

دست ورزی، بازی، جابه جایی و ساختن با انواع اسباب بازی های چفت شونده، ساختنی با قطعات کوچک، عروسک های بسیار ریز و اسباب بازی های مینیاتوری که در این بازی ها حتی اگر چیز خارق العاده ای نیز ساخته نشود، صرف دست گرفتن، و تحریک عصب ها و ماهیچه های کف دست و انگشتان موجب تقویت مهارت های ظریف می شود. 
برای جذابیت بیشتر برای کودک، این فعالیت را می توانید با شمارش، دسته بندی رنگ و شکل و... ترکیب کنید. همچنین جایگاه های متفاوتی برای قرار دادن این اشیا روی آن ها، بسازید تا علاوه بر تقویت مهارت های ظریف و هدف دار شدن بازی، هماهنگی چشم و دست و دقت و تمرکز را نیز پرورش دهید.


بر روی یک چوب مکعب مستطیل  تعدادی  سوراخ استوانه ایی برش بزنید برای هر کدام عددی در نظر بگیرید.

یک چوب حصیری را مانند شکل  به اندازه های کوچک برش بزنید.

حال از کودک خود بخواهید با توجه به شماره های نوشته شده همان تعداد چوب حصیر را در جای خود قرار دهد.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب