فوتبال کاغذی

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

1- هماهنگی چشم و دست
2- مفاهیم پایه فیزیک
3- آرامش والدین

شرح بازی و سرگرمی

اغلب  کودکان در رستوران، حوصله اشان سر می رود. کودکی که حوصله اش سر می رود به دنبال راهی برای سرگرم کردن خود می گردد. با این حال احتمال اینکه سرگرمی ای که برای خودش دست و پا کرده است مورد تایید شما و اطرافیان نباشد، زیاد است.

به همین دلیل این بازی ساده که می توانید در رستوران بازی کنید را به شما معرفی می کنیم.

روش بازی:

  • کاغذی را با چند بار تا کردن، به شکل مثلث درآورید. این توپ فوتبال رومیزی شما است. (اگر کاغذ نبود از بسته نمک و فلفل استفاده نمایید).
  • با انگشتان دست خود دروازه ای بسازید و درگوشه ی انتهایی میز نگه دارید.
  • هدف بازی گل کردن توپ با سر دادن آن روی میز است.
مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : مقداری کاغذ یا بسته نمک و فلفل
زمان بازی : روز ، شب