حدس بزن

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٣ تا ۱٨ سال به بالا

1- تقویت حس لامسه
2- درک پیروی از دستور
3- زبان آموزی
4- به خاطر سپردن چند دستور پی در پی

شرح بازی و سرگرمی


تعداد نفرات: 

1+ به اضافه ی مربی (کودکان بزرگتر می توانند بدون مربی بازی کنند.)

روش بازی:

  • چشم کودک را با روسری می بندیم.
  • جعبه را مقابل او می گیریم. و از او می خواهیم یکی بردارد.
  • اگر شی نرم بردارد باید مانند یک پرنده پرواز کند. و اگر شی سفت بردارد باید بنشین و پاشو برود.
  • برای بچه ها ی بزرگتر می توانید چند دستورالعمل متوالی بدهید؛ برای مثال: اگر شی نرم بود بدو پیش دیوار، بشین، و بخند.مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱- ۱ جعبه پر از وسایل نرم و سفت
٢- ۱ شال یا روسری
زمان بازی : روز ، شب