گلوله کاموایی

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

1- مشارکت
2- هماهنگی و همکاری
3- دقت و تمرکز حواس
4- مسیر یابی
5- تقویت بینایی
6- هماهنگی چشم و دست
7- صبر و حوصله
8- زبان آموزی
9- رعایت نوبت
10- نظم

شرح بازی و سرگرمی

این بازی مناسب مدارس، مهد های کودک و سیزده به در است.

روش بازی:

  • کاموا ها را گلوله کنید و به هر نفر یک گلوله کاموا دهید.
  • به صورت یک دایره بزرگ بایستید. مسلما هر چه نفرات بیشتر باشند دایره بزرگتر می شود.
  • سر کاموا را محکم در دستتان بگیرید.
  • هر شخص به نوبت نام یکی از دوستانش را می برد (برای سخت تر کردن می توانید هر شخص نام یک میوه یا حیوان یا ... برای خود انتخاب کند. ) و همزمان گلوله ی کاموای خود را به سمت او پرتاب می کند در حالی که سر آن در دست خودش است.
  • وقتی چند دور همه این کار را انجام دهند شبکه ای از کامواها درست می شود و هر شخص چند سر کاموا در دستش است.
  • بازی های متفاوتی می توان با این شبکه کرد.

1)      همه با هم ببرید بالا و همه باهم همزمان بیاورید پایین. سعی کنید با هم هماهنگ شوید.

2)      حالا شبکه را پایین بیاورید نزدیک زمین و یک نفر باید از بین این نخ ها از یک سو به سوی دیگر برود بدون اینکه پایش به کاموا ها برخورد کند. برای سخت تر کردن می توانید زمان تعیین کنید برای رسیدن به طرف مقابل.

3)      حالا نخ ها را بالا بیاورید و یک نفر باید از بین این کاموا ها رد شود بدون اینکه سرش یا بدنش با کامواها برخورد کند. ( برای سخت تر کردن می توانید در حال حرکت بین شبکه شعری نیز بخوانید).

4)      هر شخص باید بگوید سر کاموایی که دستش است، گلوله اش دست کیست، (بدون کشیدن)، بعد از اینکه حدس زد آن را کمی می کشد تا بفهمد گلوله دست کیست.

5)      بازی های دیگری خود ابداع کنید.

6)      در پایان برای اینکه کامواها گره نیفتند به نوبت کامواها را جمع کنید، مثلا اول کاموای صورتی و بعد کاموای رنگ دیگر

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : - کاموا در رنگ های مختلف