بگو کجایی

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

درک فضا
تقویت تجسم
پرورش هوش فضایی
تقویت تخمین و پیش بینی
افزایش تعادل و مهارت حرکتی راه رفتن با تعادل با چشم بسته
مهارت یابی از طریق آزمون و خطا

شرح بازی و سرگرمی

اگه گفتی کجایی؟؟

محدوده سنی: 4 سال به بالا

تعداد نفرات: بیشتر از 2 نفر

وسایل لازم: یک تکه چوب، یک شال یا روسری

روش بازی:                           

  • به کمک تکه چوب، دایره ای به قطر تقریبی یک متر روی شن های ساحل بکشید.
  • همه به فاصله 10 متری از دایره، کنار هم پشت خط شروع می ایستید.
  • چشم اولین بازیکن را با شال یا روسری ببندید.
  • او باید با چشم های بسته جلو برودتا جایی که احساس کند، درست وسط دایره ایستاده است.
  • محل ایستادن او را علامت گذاری کنید. سپس چشم هایش را باز کنید تا خودش ببیند که کجا ایستاده است.
  • سپس نوبت نفر بعدی است.
  • برنده کسی است که بیشتر از همه به مرکز دایره نزدیک شده باشد.

بازی ای که هم با تعداد نفرات بالا و هم بازیکنان کم قابل اجراست و همچنان بازی ای برای تمامی اعضای خانواده می باشد.

 مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز