حیوانات

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی ، دو نفره
گروه سنی : ٣ تا ۵ سال


- یادگیری انواع حیوانات (شکل کلی، نام، صدا)
- پرورش خلاقیت
- زبان آموزی
- افزایش تمرکز حواس
- تقویت مهارت های حرکتی درشت

شرح بازی و سرگرمی


  • نام یک حیوان را بگویید، ادای آن را در بیاورید و صدایش را (مثلا برای سگ، 4 دست و پا شوید و هاپ هاپ کنید. )
  • سپس  به کودکان بگویید: حالا شما؟
  • سپس نام تک تک حیوانات را بگویید و صبر کنید تا کودکان آن را انجام دهند و از بازی لذت ببرند.
  • نکته: حتما به کودکان بگویید که اگر به هم بخورید باختید، تا از برخوردهایشان و صدمه های احتمالی جلوگیری کنید.
  • برای بالا بردن هیجان بازی می توانید به سرعت بیشتری نام حیوانات را بگویید تا کودکان فرصت کمی برای فکر کردن داشته باشند و سریع تر عکس العمل نشان دهند.
  • بعد از چند نوبت بازی می توانید از کودکان بپرسید که حالا چی بشیم؟
  • این بازی را می توانید با ماشین ها و ... نیز انجام دهید.تعریف مهارت های حرکتی درشت: 

مهارت هایی که به گردش در محیط اطراف کمک می کند (برک،1385: 197) و ماهیچه های بزرگ را درگیر می کنند. مانند: سینه خیز رفتن، راه رفتن، دویدن، پریدن و...

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : بهتر است زمین کفپوش فوم، فرش و یا چمن باشد.
زمان بازی : روز ، شب