صندلی های رنگی

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٣ تا ٨ سال

- شناخت رنگ ها
- شناسایی تشابه رنگی
- حافظه: درک 3 دستورالعمل پشت سر هم
- زبان آموزی
- بالا بردن سرعت عکس العمل

شرح بازی و سرگرمیکودکان هر گاه با بازی چیزی را یاد می گیرند، هیچ وقت فراموش نمی کنند. به علاوه کودکان به ویژه خردسالان مفاهیم انتزاعی را درک نمی کنند و تنها هنگامی که چند حس از حواس پنجگانه آن ها درگیر باشد، یادگیری (به معنای واقعی) شکل می گیرد. این یک بازی برای ملموس کردن و درگیر کردن بچه ها در جریان آموزش می باشد، بازی آموزش رنگ ها. 

روش بازی:

  • هر پارچه ی رنگی را روی یک مبل یا صندلی بگذارید. تمامی وسایل رنگی را روی میز بگذارید.
  • با هیجان و صدای بلند نام یک رنگ را می گویید.
  • کودک یک چیز به رنگی که گفتید به سرعت برمی دارد و روی صندلی ای که به رنگ شی در دستش است می نشیند. (سرعت بسیار مهم است. )
  • شما به سمت او می روید به شی در دستش اشاره می کنید و می پرسید: این چه رنگیه؟
  • سپس به صندلی اشاره میکنید و می پرسید: این چه رنگیه؟
  • اگر نام آنها را درست گفت و روی صندلی درست نشسته بود، او را تشویق می کنید، اگر نبود شی را نزدیک صندلی می برید و می پرسید: اینا هم رنگن؟ روی صندلی هم رنگ بشین. ( ممکن است کودک قانون بازی را درک نکرده باشد. )مشخصات بازی و سرگرمی
وسایل بازی : - صندلی رنگی و یا پارچه های رنگی در رنگ های محتلف، البته پارچه باید تک رنگ باشد و طرحی با رنگ دیگر نداشته نباشد.
- وسایل رنگی کوچک، هر چیزی می تواند باشد، فقط باید در دست کودک به راحتی جا شود، و مانند پارچه تک رنگ باشد، مثلا قسمتی از آن زرد نباشد و قسمتی از آن سبز (اگر وسیله ای نیافتید، کاغذ رنگی را به اشکال مختلف ببریید.)
- میزی که براحتی قابل دسترس کودک باشد.