بازی آب اسفنجی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

- خنک شدن در گرمای تابستان و جلوگیری از گرما زدگی
- بازی مشارکتی (که در آن مشارکت هدف است نه رقابت)
- درک و تمرین مفهوم رعایت نوبت
- درک و تمرین مفهوم مشارکت و همکاری
- تقویت عضلات ظریف دست
- تقویت عضلات درشت
- هماهنگی چشم و دست
- پی بردن به اهمیت آب برای گیاهان علاوه بر انسان ها

شرح بازی و سرگرمی


  • بچه ها را به صف کنید. و از آن ها بخواهید روی زمین بنشینند.
  • یک سطل آب در جلوی صف قرار دهید. و یک سطل خالی در انتهای صف.
  • نفر اول باید اسفنج را در آب کند و کامل خیسش کند، سپس اسفنج را از بالای سرش به نفر پشتی بدهد. همینطور اسفنج را دست به دست می کنند تا به نفر آخر برسد. و او آب اسفنج را در سطل خالی می کند.
  • این مسابقه زمان دارد (زمان آن بستگی به سن و تعداد بچه ها دارد) هنگامی که زمان آن به پایان رسید، باید سطل خود را تا حد معینی پر کرده باشند تا برنده شوند. و اگر پر نشده بود دوباره شروع می کنند.
  • پس از اتمام بازی با آب سطل ها، گیاهان را آبیاری کنید.
                 مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- ٢ سطل بزرگ
٢- ۱ ابر اسفنجی
٣- آب
۴- فضای باز
۵- ساعت یا کورنومتر
زمان بازی : روز