برف بازی

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٣ تا ۱٨ سال به بالا

1- هماهنگی چشم و دست
2- دقت، توجه، تمرکز
3- مهارت های حرکتی درشت
4- بازی مشارکتی

شرح بازی و سرگرمی
معمولا وقتی عبارت برف بازی را می شنوید، پرتاب گلوله برفی به سمت هم اولین چیزی است که برای شما تداعی می شود.اما به علت خطر های احتمالی ، می توانید به جای نشانه گیری افراد، هدف دیگری به کودک خود ارائه دهید. و با او در این بازی همراه شوید. بازی چند نفره همیشه لذت بخش تر از بازی فردی است.

روش اول: به کمک یک تکه چوب و یا پای خود یک دایره روی برف ها بکشید. با فاصله از دایره بایستید و گلوله ها برفی را داخل آن پرتاب کنید. (هر قدر سن کودک کمتر است دایره هدف باید بزرگتر باشد و فاصله او با دایره کمتر باشد). سعی کنید با هم دایره را پر کنید و قسمت های خالی دایره را نشانه گیری کنید. هنگامی که دایره پر شد، همه برنده شده اند.روش دوم: روی یک مقوا دایره های تو در تو هدف گیری (مانند سیبل تیراندازی با کمان) بکشید و برای هر کدام امتیازی تعیین کنید. و به کمک یک روبان آن را آویزان کنید. امتیاز ها را یادداشت کنید. هر کس بتواند رکورد قبلی خود را در دور دوم و سوم و ...بعدی بازی بشکند، برنده است.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : مقوا، روبان، ماژیک یا فقط یک تکه چوب
زمان بازی : روز