سرگرمی کودکان ۱۱ماه تا بالای سه سال

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : دو نفره
گروه سنی : ٠ تا ٣ سال

شرح بازی و سرگرمیتعداد نفرات: کودک + والد یا مربی

روش بازی برای +11 ماه:

1- نی های رنگ های مختلف را به قطعات 2 تا 4 سانتی متری ببرید.

2- نی ها را بر روی یک سینی بریزید (چون برداشتن قطعات نی از روی سینی برای خردسال سخت تر از کاسه است و مهارت های او تقویت می شود).

3- یکی از تکه نی ها را بردارید و در مقابل چشم کودک درون بطری بیاندازید. 

4- هنگامی که نی به انتهای بطری رسید، صدایی ایجاد کنید، برای مثال "بنگ" سپس نی دیگری بردارید و همین کار را تکرار کنید. 

5- برای هر رنگ از نی ها از یک صدای مشخص استفاده کنید، برای مثال: "بنگ" برای قرمز ها، "پووف" برای آبی ها، "ددنگ" برای زردها، "وووش" برای سبزها و...

6- سپس او نیز از شما تقلید خواهد کرد. ولی بیان صداها در ابتدای بازی بر عهده ی شما خواهد بود.

7- پس از پر شدن بطری، بطری را برگردانید و با هیجان بطری را تکان دهید تا نی ها خارج شوند. سپس بطری را در اختیار او قرار دهید و شور و هیجان او را تقویت کرده و تشویق کنید.

اهداف:

دسته بندی و طبقه بندی

هماهنگی چشم و دست

مهارت های حرکتی ظریف

هوش موسیقایی

تقویت عضلات بازو

زبان آموزی

دقت، توجه، تمرکز


روش بازی برای +2 سال:

نی ها را در مقابل چشم کودک قیچی کنید. اگر خواست دست بزند، با نظارت کامل اجازه دهید.

سپس یک نی قرمز بردارید و روی یکی از بطری ها بچسبانید و همزمان توضیح دهید که "این خانه ی قرمزها است". بر روی هر بطری یک رنگ مختلف بچسبانید.

سپس یک نی قرمز از میان نی ها بردارید و با هیجان مضاعف آن را در بطری ای که نی قرمز روی آن چسبیده است انداخته و با صدای مبدل بگویید: "قرمزززز"

اهداف:

هماهنگی چشم و دست

تقویت عضلات ظریف

زبان آموزی

شناخت رنگ ها

طبقه بندی

دقت، توجه، تمرکز


روش بازی برای +3 سال:

نی های رنگ های مختلف را به کودک بدهید تا ببرد و درباره اندازه نی ها راهنمایی اش کنید و به او نشان دهید چطور با کنار هم گذاشتن نی ها می تواند یک اندازه ببرد (چند نی اول را شما به عنوان نمونه و الگو 4 سانتی ببریید)

سپس نی ها را یک به یک همراه شمارش (بلند، شمرده، با هیجان، مکث مابین اعداد) داخل بطری بیاندازید و با انداختن هر نی داخل بطری آن را بشمارید.

در هر بطری تنها ده نی بریزید.

اهداف :

هماهنگی چشم و دست

بازی با ریاضی

شمارش

برقراری تناظر یک به یک

دسته بندی

مفاهیم پایه جمع و ضرب در ریاضی

دقت، توجه، تمرکز

زبان آموزی

تقویت عضلات ظریفمشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : بطری (ها) (قبل از بازی کاملا شسته و خشک کنید)
نی در رنگ های متلف
قیچی ایمن کودکان
نوار چسب