بازی انگشتان دست

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

1- ترشح آدرنالین در بدن و افزایش سطح هیجان
2- افزایش سطح سوخت و ساز در بدن
3- تقویت عضلات ظریف انگشتان دست
4- ورزش انگشت شصت و بازو
5- برقراری ارتباط با دیگران از طریق لمس
6- خنده و شادی
7- ترانه بازی

شرح بازی و سرگرمیبازی انگشتان دست-قی قیر و قی قیر


این بازی قدیمی ای است که امروزه در سرتاسر جهان افراد مختلفی از انجام آن لذت می برند. امروزه مسابقات قهرمانی این بازی در برخی کشورها نیز برگزار می شود و برخی آن را علاوه بر بازی نوعی ورزش محسوب می کنند.

1- یک دست خود راست یا چپ را مانند تصویر زیر در هم چفت کنید. در حالی که انگشت شصت شما رو به بالا قرار گرفته باشد. و همزمان شعر زیر را بخوانید:

((دست ها تو هم، با هم دست به دست، یک و دو و سه، شروع!))هنگامی که شروع را گفتید، شروع کنید و انگشت های شصت خود را برای اینکه نیروهای خود را تقویت کنند در مقابل هم قرار دهید و انگشت های شصت با هم بازی می کنند تا زمانی که یکی از آن ها دیگری را گیر می اندازد به طوری که شخص در طول مدت خواندن شعر زیر، قادر به رها کردن انگشت خود نباشد،.

شعر: ((قی قیر و قی قیر، جلیزو ویلیز، قی قیر و قی قیر جلیزو ویلیز))

نکته: از انگشتان دیگر نباید کمک بگیرید و دست ها نباید از هم جدا شوند. مگر در روش های دیگر این بازی که اگر در خواست بدهید در آینده قرار خواهیم داد.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب