چنگک و مهره

شرح بازی و سرگرمی

مهارت های حرکتی ظریف و درشت جزء مهارت هایی هستند که حتما باید به کودک آموزش داده شود. حالا فرض کنیم کودک ما مهارت های حرکتی ظریف نسبتا خوبی ندارد. این باعث می شود کودک در مدرسه، نتواند مداد را به طریق صحیح در دست بگیرد، بسیار درشت بنویسد، بدخط بنویسد، هنگام نوشتن های طولانی دست کودک درد بگیرد، سرعت نوشتن او کم باشد و یا در مواردی تلاش بسیار زیادی برای هر گونه نوشتن نیاز داشته باشد.

به همین دلیل بازی هایی برای تقویت مهارت های حرکتی ظریف را به شما معرفی می کنیم. که برای تمامی کودکان با مهارت های حرکتی ظریف ناکافی در هر سنی مناسب است.

چنگک ها، استفاده از چنگک های سالاد و در سنین دبستان، چوب ژاپنی برای جا به جا کردن وسایل در سایزها و نرمی و سفتی های متفاوت بسیار کمک کننده هستند هم برای تقویت انگشتان و هم برای قوی کردن دست ها. باز هم هر چه اشیا شما ریزتر باشند جابه جایی آن ها برای کودک چالش برانگیزتر است.

از کودک بخواهید قطعات را با چنگک جابه جا کند.

نکته ایمنی: «حتما قبل از شروع بازی از تیز نبودن لبه های چنگک های فلزی، اطمینان حاصل نمایید».


مشخصات بازی و سرگرمی