من من ... تو تو

بازی مهارتی

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

بازی فعالیتی است لذت بخش و خوشایند . باید دانست که زندگی کودک بازی است .
اگر بازی هدف داشته باشد زمان مشخصی که برای بازی در نظر گرفته می شود صرفا گذران وقت نیست.
کودک با بازی همه چیز را یاد می گیرد .
مادر می تواند فرصت های مناسبی برای آموزش کودک ایجاد کند به طوریکه کودک از بازی لذت ببرد و مفاهیم زیادی را یاد بگیرد.

هدف بازی : رعایت نوبت و صبور بودن .حرکت قدم به قدم در یک مسیر . تمرکز حواس . آموزش جمله سازی درست و رعایت فعل ها

شرح بازی و سرگرمی


از بین بچه ها به نوبت دو نفر برای بازی انتخاب می شوند .

این دو نفر روی یک خط  با فاصله ده قدم یا کمتر روبروی هم قرار می گیرند 

-نفر اول :می گوید من من

-نفر دوم :پاسخ می دهد تو تو

-نفر اول : گرفتم(می تواند افعال مختلف را بکار گیرد مثل زدم -بردم-خوردم-شکستم-خریدم و...)

-نفر دوم : چی رو ؟

-نفر اول : آب نبات رو

و با به پایان رسیدن جمله نفر اول یک قدم به سمت نفر دوم جلو می رود .این بار نفر دوم بازی را شروع می کند و نهایتا با پایان جمله با هر کلمه انتخابی درست اوست که یک قدم به سمت نفر اول بر می دارد.

این روند به نوبت تکرار می شود تا جایی که این دو نفر به هم می رسند .

نفر برنده کسی است که بعد از رسیدن پاها به هم او با گفتن من من و به پایان رساندن جمله با شکستم (می تواند بگوید زدم پاتو شکستم)پایش را آرام روی پا نفر بعد می گذارد.با انجام این بازی یاد می گیریم هر فعلی برای چه فاعلی استفاده می شود.

رعایت نوبت را یاد می گیریم .

باید تمرکز داشته باشیم تا بتوانیم جمله را بسازیم .


توضیح : اگر هر یک از نفرات نتوانست درست جمله بسازد حق حرکت به جلو را در آن نوبت ندارد .مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : بدون وسیله
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : حسین اله یاری