تکنیک دوخت

صفحه دوخت کودک

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ٩ سال

بازی فعالیتی است لذت بخش و خوشایند . باید دانست که زندگی کودک بازی است .
اگر بازی هدف داشته باشد زمان مشخصی که برای بازی در نظر گرفته می شود صرفا گذران وقت نیست.
کودک با بازی همه چیز را یاد می گیرد .
مادر می تواند فرصت های مناسبی برای آموزش کودک ایجاد کند به طوریکه کودک از بازی لذت ببرد و مفاهیم زیادی را یاد بگیرد.

هدف بازی : یادگیری تکنیک دوخت و مهارت دست ورزی و هماهنگی چشم و دست

شرح بازی و سرگرمی


بر روی کارتن یا مقوای ضخیم اشکال مختلف مثل کفش یا لباس یا هر چیز مورد نظر را ترسیم می کنیم.

برش می زنیم و در صورت تمایل رنگ می کنیم و با پانچ سوراخهایی به فواصل یکسان روی آن ایجاد می کنیم.قیطان را در اختیار کودک قرار می دهیم تا قیطان را از سوراخ ها رد کند .

او با این روش دوخت ساده را می آموزد.
این بازی ساده باعث تمرکز کودک میگردد .

هماهنگی چشم و دست او را بالا می برد .

بستن بند کفش و گره زدن و حتی دکمه کردن را به کمک این بازی می آموزد .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : مقوای ضخیم
پانچ
نخ ضخیم یا قیطان
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : حسین اله یاری