تمرین مهارت افزایش حافظه‌ی تصویری

دسته : آموزشی

این بازی از سری بازی های مربوط به افزایش تمرکز است. برای یادگیری بیشتر به بازی‌های دیگری که در بخش بازی‌های سایت www.koodak24.ir می‌باشد مراجعه کنید.

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید..

چند عدد لگو در رنگ‌های مختلف یا چند عدد سنگ که با رنگ‌های مختلف رنگ شده‌اند.

اشیا مختلف مانند حیوانات اسباب بازی، قاشق و ...

پارچه‌ی پهن

شرح بازی

مانند شکل اشیا را روی میز قرار دهید.

به کودک خود چند دقیق مهلت دهید که اشیا روی میز را به خاطر بسپارد.

پارچه‌ی پهن را روی اشیا بیاندازید و یکی از آن‌ها را به دلخواه بردارید. از کودک خود بخواهید که حدس بزند چه شی‌ای را شما برداشته‌اید.


در این حالت از آنجایی که اشیا قرار داده شده روی میز با همدیگر متفاوتند حدس زدن اینکه چه شی‌ای برداشته شده است نسبتا ساده است.

در مراحل بعدی می‌توانید اشیا مشابهی را روی میز قرار دهید. برای مثال لگوهای هم شکل و اندازه فقط در رنگ‌های مختلف.

سنگ های رنگی مشابه و یا لگوهای رنگی مشابه را روی میز بگذارید. سپس پارچه‌ی پهن را روی آن‌ها بیانداید و به دلخواه یکی از آن‌ها را بردارید.

در این حالت کودک شما باید حدس بزند که شما چه رنگی را برداشته‌اید. در صورتی که توانست درست حدس بزند لگو را به جای خود برگردانید  این کار را چند بار دیگر هم انجام دهید اگر او بتواند هر بار که شی یا رنگی از مجموعه برداشته شود را درست حدس بزند اناه او برنده‌ی بازی است

آنچه اتفاق می‌افتد

تمرین مهارت افزایش حافظه‌ی تصویری

مشخصات بازی و سرگرمی
گردآورنده : پریسا حسنی