تمرین حروف الفبا با تکنیک تشخیص حرف از میان حروف به هم ریخته٢

دسته : آموزشی

این بازی از سری بازی های است که به تقویت مهارت یادگیری حروف الفبا می‌پردازد

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید

گیره‌های لباس

ماژیک

کاغذ

شرح بازی

روی کاغذ کلمه‌ای را بنویسید.

روی گیره‌های لباس حروفی که آن کلمات را می‌سازند بنویسید.

 گیره‌ها را به حروف روی کاغذ مناسب بزنید.

این بازی مانند یک پازل ساده است به‌گونه‌ای که هر گیره‌ باید در جای مناسب خود قرار بگیرد و حرفی را که روی آن نوشته شده یا به آن چسبانده شده است باید با حرف نوشته شده روی کاغذ تطبیق پیدا کند و سپس به آن متصل شود.

از کودک خود بخواهید هر حرفی را که پیدا می‌کند با صدای بلند آن را بخواند.

هدف بازی

آموزش حروف الفبا، افزایش تمرکز

مشخصات بازی و سرگرمی
گردآورنده : پریسا حسنی