محاسبات ریاضی در شمردن پول

دسته : آموزشی

این بازی از سری بازی هایی است که تقویت مهارت‌های محاسباتی ریاضی کودک کمک می‌کند و کاربرد این محاسبات را در شمردن پول‌ نشان می‌دهد.

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید

چند سکه‌ی 500 تومانی

چند سکه‌ی 100 تومانی

چند سکه‌ی 200 تومانی

برگه‌ی کاغذ A4

خودکار

شرح بازی

یک برگه‌ی کاغذ A4 بردارید، با استفاده از خودکار شکل زیر را روی صفحه بکشید.

از او بخواهید که سکه‌ها را طوری در دایره‌ها قرار دهید که جمع سکه‌های موجود در هر دسته 1000 تومان شود. می‌توانید این بازی را برای 2000 تومان و مقادیر بالاتر هم انجام دهید.

هدف بازی

آموزش مهارت طبقه‌بندی، تقویت مهارت‌های محاسباتی ریاضی، اقزایش تمرکز و دقت عمل

مشخصات بازی و سرگرمی
گردآورنده : پریسا حسنی