تمرین حروف الفبا با تکنیک تشخیص حرف از میان حروف به هم ریخته

دسته : آموزشی

این بازی از سری بازی های است که به تقویت مهارت یادگیری حروف الفبا می‌پردازد

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید

چوب بستنی پهن

ماژیک

کاغذ

چسب

گیره‌ی لباس

شرح بازی

در ابتدا می‌توانید با سه حرف از حروف الفبا آغاز کنید. سه حرف را روی کاغذهای کوچک بنویسید و در سر هر چوب بچسبانید.

با استفاده از ماژیک در بقیه‌ی فضای باقی مانده از چوب حروف دیگری را بنویسید اما در میان حروف، در چند جای مختلف دوباره همان حرفی را که به سر چوب چسبانده‌اید تکرار کنید و بنویسید.

از کودک خود بخواهید هرجایی را که آن حرف نوشته شده است را با استفاده گیره‌های لباس بپوشاند و دقیقا در همان‌جایی که حرف نوشته است گیره را وصل کند.

هدف بازی

آموزش حروف الفبا

مشخصات بازی و سرگرمی
گردآورنده : پریسا حسنی