با استفاده از گوش کردن به صداها طبقه بندی کنید

دسته : آموزشی

این بازی از سری بازی‌های مربوط به شناخت مفهوم طبقه‌بندی و دسته‌بندی است و علاوه بر آن به افزایش قدرت تمرکز و مهارت دقت و سرعت العمل کودک نیز کمک می‌کند.

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید

8 عدد جعبه‌ی تخم مرغ شانسی که 4 تای آن دارای رنگ یکسان مثلا قرمز و 4 تای دیگر دارای رنگ یکسان مثلا سبز هستند.

نوار چسب

مقداری برنج

مقداری ماکاررونی شکل دار

توپ های تیله‌ای کوچک

توپ‌های پنبه‌ای کوچک(اگر توپ پنبه‌ای ندارید خودتان می‌توانید با پنبه و مقداری رنگ آن را بسازید)

شرح بازی

در یکی از جعبه‌های تخم مرغ شانسی مثلا جعبه‌ی قرمز دو قاشق برنج بریزید. سپس در جعبه را بسته و چسب بزنید.

در جعبه‌ی دیگر تخم مرغی مثلا جعبه‌ی سبز یک قاشق برنج بریزید. سپس در جعبه را بسته و چسب بزنید.

این دو جعبه را در کنار همدیگر تکان دهید، مشاهده می‌کنید که با اینکه در داخل هر دو جعبه برنج قرار دارد اما به خاطر اینکه مقدار برنج در درون هر جعبه متفاوت است، هر جعبه صدایی متفاوت دارد.

در دو جعبه‌ی دیگر به عنوان مثال درجعبه‌ی قرمز آن 3 تا توپ و در جعبه‌ی سبز 4 تا توپ تیله‌ای قرار دهید. چسب بزنید و سپس جعبه‌ها را تکان دهید. هر جعبه صدایی متفاوت دارد.

برای ماکارونی ها نیز به طور مشابه در یک جعبه دو قاشق ماکارونی و در دیگری یک قاشق ماکارونی بریزید. و صداها را با هم مقایسه کنید.

در دو جعبه‌ی دیگر توپ‌های پنبه‌ای را بریزید. در یکی از آن‌‌ها تعداد کمتر و در دیگری تعداد بیشتری از این توپ‌ها را قرار دهید. آیا بازهم هر جعبه صدایی متفاوت دارد؟

جعبه‌ها را به هم بریزد طوری که ندانید در هرجعبه چه مقداری از چه چیزی قرار داده‌اید.

حال از کودک خود بخواهید که با تکان دادن هریک از تخم مرغ ها حدس بزند که درون آن چیست و وقتی که محتویات هر یک از تخم مرغ ها را حدس زد از او بخواهید تا با مقایسه کردن هر دو جعبه‌ای که در آن چیزی مشابه ریخته شده است بفهمد که کدام ظرف دارای مقدار بیشتری از آن چیز است.

می‌توانید یک ظرف شیرینی‌پزی مقابل او قرار دهید و به او بگویید که مقادیر بیشتر را در سمت راست ظرف شیرینی‌پزی و مقادیر کمتر را در سمت چپ ظرف شیرینی‌پزی قرار دهد.

برای او مدت زمان محدود درنظر بگیرید و به او بگویید که این دسته‌بندی و طبقه‌بندی را باید در مدت زمان محدود انجام دهد تا برنده‌ی بازی باشد.

هدف بازی

آموزش مهارت دسته‌بندی و طبقه‌بندی، آموزش مفهوم طبقه‌بندی کلی و دسته‌بندی جزئی، افزایش تمرکز، آموزش مفهوم نظم، افزایش مهارت شنیداری، افزایش دقت و سرعت العمل.

 

 

 

مشخصات بازی و سرگرمی
گردآورنده : پریسا حسنی