بنکمال اوینمه

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی در روستای کهریز ارومیه بازی می شود و اهداف مختلفی را دنبال می کند مانند:
- تعادل و هماهنگی حرکتی را افزایش دهند.
- قدرت ماهیچه ای را تقویت نمایند و دامنه حرکتی را افزایش دهند.

شرح بازی و سرگرمی1- در ابتدا  بازیکنان یک مقر مشخص می کنند . 

2- بعد از یار کشی بازی شروع می شود.

3-  یک نفر با چوپ توپ را می زند و هم تیمی های او سعی می کنند بعد از زدن توپ به طرف مقر حرکت کنند.

4- رقیب نیز سعی می کند سریع توپ را بیاورد و آن هایی را که به طرف میته حرکت می کنند را  بزنند که درصورت برخورد توپ به طرفین رقیب برنده می شود.مشخصات بازی و سرگرمی
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : ارومیه
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- "بنکمال" یا یک توپ کوچک به اندازه توپ تنیس که مردم روستا با پارچه درست می کنند.

٢- یک میته یا مقر
زمان بازی : روز