اوشدى ، اوشدى

کلاغ پر

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

1- بازيکنان دور هم  جمع شده و به صورت دایره ایی مى‌نشينند.

2-  يک نفر را به‌عنوان استاد انتخاب مى‌کنند.

3-  استاد از همه مى‌خواهد انگشت سبابه خود را وسط بازى بگذارند.

4- استاد مى‌خواند:

 اوشدى اوشدي، قوش اوشدى (پَر، پَر، کلاغ‌پر) و بچه‌ها دست خود را بالا مى‌برند.

5-  استاد نام پرنده‌ها يا غير پرنده‌ها و اشياء مختلف را مى‌برد و بچه‌ها دست‌ها را بالا مى‌برند.

6-  کسى که دست خود را در زمانى بالا ببرد که استاد نام شيء يا غير پرنده‌اى را اعلام مى‌کند، سوخته است و بايد از بازى کنار برود .


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب