توپان قار

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی را می‌توان با هدف ایجاد هیجان و شادمانی، تقویت حس بینایی، واکنش سریع و همچنین مهارت در نشانه‌گیری، برای کودک انتخاب کرد.
و برای نوجوان با هدف بالا بردن، دقت و سرعت عمل، هوشیاری و همیاری،تقویت روحیه تعاون
انعطاف پذیری بدن،ایجاد هماهنگی اعضا و اعصاب و دقت در نشانة‌گیری انتخاب کرد.

شرح بازی و سرگرمی

تعداد بازیکنان 4 الی 6 نفر است  که به دو دسته تقسیم می شوند و بین آن ها دو نفر سرگروه انتخاب می شوند.

 برای شروع بازی شیر یا خط  می کنند. ( سکه ای را به هوا می اندازند اگر طرف مقدار پول روی آن حک شده رو به هوا باشد خط و اگر طرف دیگر سکه بیاید شیر گویند. )

 هر گروهی اسم شیر یا خط به نام او در آید بازی را شروع می کند. و گروه مقابل زیر بار بازی قرار می گیرند به قول بازیکنان « چِه نَه وَ رِه دال » 

دو عدد سنگ یکی در محل استقرار گروه برنده بازی به نام مقر اصلی و دیگری در محل استقرار گروه زیر بار بازی به نام « قِله» قرار می دهند. نفرات زیر بار بازی در فاصله های معین در اطراف قله قرار می گیرند.

هر نفری که به توپ ضربه می زند، اگر برد توپ دور تر از قِله باشد می تواند خود را به قِله برساند. اما اگر نتواند در مقر خود منتظر می ماند تا نفرات بعدی به توپ بزنند و همراه با آنها خود را به قله برساند.

 در هر نوبت هر کدام از نفرات حق زدن یک بار ضربه به توپ را دارند. فقط نفر آخر است که سه بار می تواند به توپ بزند و یاران خود را به قله برساند.

 غالبا در چند صورت گروه برنده ، بازنده می شود و جای خود را به گروه دیگر می دهد:

 1- هیچکدام از نفرات نتوانند به توپ ضربه بزنند.

 2- نفرات گروه مقابل مهلت رفت و برگشت به قله را به آنها ندهند.

 3- نفرات گروه مقابل توپ پرتاب شده را در هوا به اصطلاح «گل» بگیرند.

 4- هر کدام از نفرات گروه مقابل تمام افراد گروه بازیگر را یکی پس از دیگری با توپ بزنند.

 بازی گاهی ساعتها طول می کشد این نوع بازی اغلب در چمن زار ها،جاهای صاف و هموار صورت می گیرد .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کردستان
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- یک عدد توپ
٢- یک عد چوب دستی
زمان بازی : روز ، شب