گل یا سوخت (ابهر )

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


ده تا پوست گردو را به‌طور وارونه داخل يک سينى قرار مى‌دهند.

يک نفر پنهانى دگمه يا شيء ريز ديگرى را زير يکى از پوست گردوها مى‌گذارد و از نفر مقابل مى‌خواهد که حدس بزند اين شيء زير کدام يک است.

 اگر شخص مقابل درست گفت 'گل' است و در غير اين‌صورت "سوخت'"است. بازنده بايد به‌عنوان مجازات سور و سات و خرج شب‌نشينى بعدى را بدهد و يا شب‌نشينى بعدى در منزل او باشد .

 

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
شهرستان : ابهر
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب