پنج قاچی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


قبل از شروع بازی هر یک از بازیکنان ۵ ریگ جمع آوری می نمایند. در صورتی که بازیکنان دونفر باشند،قرعه کشی می کنند . 

مراحل بازی به قرار زیر است:

           1- فردی که نوبت اوست تمام ریگ‌ها را(۱۰ ریگ) در دست خود گرفته و آهسته به هوا پرتاب می کند تا کنار هم روی زمین قرار گیرد.

           2-شخص پرتاب کننده ، ریگ ها را با دقت نگاه می کند تا برای شروع بازی فاصله آنها را از یکدیگر بسنجد . معمولا ریگ هایی که فاصله شان از بقیه کمتر است برای شروع بازی انتخاب می شوند. 

           3- برای بازی بهتر ، بایستی فاصله ریگ ها از یکدیگر به گونه ای باشد که بتوان یک بند انگشت را به آسانی از بین آنها عبور داد.

           4- وقتی به این ترتیب ریگ های نزدیک به هم انتخاب شدند ، بازیکن با ضربه دست یکی از ریگ ها را به ریگ دیگری می زند.

           5- باید تلاش نماید تا با دقت تمام ، همان ریگ را بگونه ای با دست بر دارد که ریگ دیگر به هیچ وجه تکان نخورد. 

           6- هر گاه به این ترتیب هر ۱۰ ریگ بازی را از زمین بردارد ، بازی را برده است و اگر از پنج ریگ حریف خود ۱ یا ۲ یا ۴ ریگ را بردارد نصف بازی را برده است.

           7-هر گاه ضمن برداشتن یکی از ریگ ها، ریگ نزدیک یا چسبیده به آن نیز تکان بخورد فرد بازیکن ، بازی را باخته است .

           8-همچنین اگر هنگام پرتاب آنها در ابتدای بازی ، ریگ ها به همدیگر برخورد نکنند ، نوبت بازی با حریف مقابل است .


           نکته : یک نوبت کامل برنده شدن را اصطلاحا یک "مر" و نصف یک مر را "تیل"می گویند. 

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : لرستان
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب