چیلینگ آغاج-اردبیل

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

1- در اين بازي افراد به دو گروه 4 و 6 و 8 نفره تقسيم مي شوند.

2- سپس گروه اول در "حبا" چاله دايره مانندي به قطر يك متر مي ايستند .

3- گروه ديگر براي برگرداندن "چلينگ" چوب هاي كوچك شده به طول 15سانتيمتر در يك فضاي باز جمع مي شوند.

4- از افراد "حبا" يك نفر شروع به زدن چلینگ ها به صورت "آل قلی" مي كند. در اين مرحله بايد سه عدد چلينگ خود را از مانع قراردادي اوليه بگذراند. 

5- در این صورت گروه دوم اگر چلينگ را با چوب بزنند "خرچ" یا آن فرد می سوزد.

6- در غير اين صورت نوبت افراد خارجي ايستاده در مقابل شروع مي شود كه بايد چلينگ ها را به حبا كه در آن يك چوب به غير از چوب چلينگ زن قرار داده شده، برگردانده شود.

7- اگر چلينگ ها به چوب اصابت كرد "خرچ" در غير اين صورت بازي رابه صورت "يانی" ادامه خواهد داد.

8- در اين مرحله يك چلينگ را بايد از مانع قراردادي دوم عبور دهد اگر چلينگش زده نشود خود را براي برگرداندن چلينگ به دور از حبا آماده مي كند كه با دو چوب عمل برگشت را انجام مي دهد.

9- اگر اين منوال تا سه چلينگ برسد، فرد "يانی" شده و براي ياني كردن افراد گروه خود تلاش مي كند تا آخرين فرد نيز ياني شود. 

          البته در برگشت دوباره چلينگ به حبا بايد مسافت طوری باشد كه افراد گروه مقابل نتوانند با پرش از روی چلينگ مورد نظر خود را به حبا برسانند.

10- بعد از يانی شدن افراد نوبت "كپ دهی" كه مقدارش نامعين است و بعد از آن نوبت "ديری" كردن افراد خرچ شده می رسد و به اين ترتيب بازي ادامه دارد و پايان آن نيز با توافق دو گروه مي باشد.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : اردبیل
شهرستان : جعفرآباد خلخال
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز